Polígon

Quim Deu

Matí on tour! - Itinerari pel polígon industrial

“Polígon” deriva del grec πολύς (polús, ‘molts’) i γωνία (gōnía, ‘cantonada’). (wiki) En geometria, un polígon és una figura plana formada per un nombre finit de segments lineals seqüencials (línia poligonal). Cadascun d’aquests segments és un costat, i cada un dels punts on s’uneixen dos costats és un vèrtex. Sovint, el terme polígon també s’utilitza per descriure l’àrea compresa dins de la figura, o la unió de la figura i l’àrea. Un n-gon és un polígon de n costats, i un polígon amb tots els angles i costats iguals s’anomena polígon regular. Un polígon és un exemple bidimensional del concepte de polítop, el qual abraça qualsevol nombre de dimensions.

El projecte vol incidir en dos aspectes, la relació dels quadrats en les construccions del teixit industrial i la forma es relaciona en algun aspecte de l’activitat desenvolupada als edificis, memòria d’una activitat, o aspectes arquitectònics.


BIO ARTISTA

Quim Deu es mou entre el disseny i l’art, entre allò funcional i allò que no té cap funció. Té idees conceptuals i formació germànica, adora el color i la comunicació. Ha treballat de fuster i com a professor en una universitat alemanya; ha dissenyat logos i pintat parets. Pateix i disfruta creant, a vegades molt segur i d’altres no s’agrada.


STREET ART / ITINERARI ARTÍSTIC

Idea i muntatge:
Quim Deu

Suport al muntatge: Janira Romero-Gijón